Wyłączny dystrybutor wyrobów medycznych Grena i Serres w Polsce.

System pakowania Lap PakOR™ - Inteligentny system pakowana narządów wewnętrznych do chirurgii otwartej.

Lap PakOR™ zestaw do pakowania narządów w jamie brzusznej. Lap PakOR™ to wykrywalny promieniami Roentgena, jednoczęściowy produkt rewolucjonizujący obecne metody pakowana narządów Lap-PakOR

  • Zwiększa efektywność procesu pakowania narządów, skracając czas procedury i eliminując konieczność przepakowywania,
  • O 87% zmniejsza ryzyko powstania zrostów pooperacyjnych, w porównaniu z konwencjonalnymi metodami pakowania narządów wewnętrznych *
  • Zmniejsza potencjalne ryzyko pozostawienia ciał obcych.

*Badanie przeprowadził John Hopkins University (2011 r.)

Opakowania po 5 szt., sterylne

Producent

The O.R. Company logo

Centrala

ul. Rtm. Witolda Pileckiego 59/151,

02-781 Warszawa

Tel: +48 22 780 06 17
Fax: +44 207 691 76 60

E-mail: contact_uk@beryl-med.com

Facebook: Facebook

Instagram: Instagram

Centrum Obsługi Klienta

ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów

Tel: +48 22 780 06 37

Tel/Fax: +44 115 970 48 00

E-mail: contact_uk@beryl-med.com