Wyłączny dystrybutor wyrobów medycznych Grena i Serres w Polsce.

Zakażenia miejsca operowanego (ZMO) należą do jednych z najczęstszych i najpoważniejszych powikłań współczesnej chirurgii, przedłużają czas hospitalizacji i podnoszą koszty leczenia. ZMO może wystąpić zarówno podczas hospitalizacji, jak i po wypisie ze szpitala w przeciągu 30 lub 90 dni od operacji, w zależności od wykonywanego zabiegu. ZMO jest drugim co do częstości występowania zakażeniem na oddziałach zabiegowych (po zakażeniach układu moczowego).
Zakażenia miejsca operowanego

Wykorzystanie NWPT (Negative Pressure Wound Therapy) czyli podciśnienia w leczeniu ran to jedna z najskuteczniejszych metod i stanowi znaczący przełom w gojeniu głębokich ran przewlekłych. Na czym polega terapia podciśnieniowa, jakie efekty przynosi i kiedy najlepiej ją zastosować?
Terapia podciśnieniowa

Odwiecznym problemem w chirurgii jest utrzymanie hemostazy. Prawidłowe, pewne i skuteczne zaopatrzenie krwawienia jest jednym z najważniejszych aspektów podczas zabiegów operacyjnych. Klipsy polimerowe z zamkiem zatrzaskowym odkąd się pojawiły w 1999 roku, bardzo szybko stały się najczęściej używanym narzędziem do zamykania małych i średnich naczyń.
Zalety klipsów polimerowych

Podziału i klasyfikacji ran jest bardzo wiele. Aby jednak je usystematyzować przyjęto kilka kryteriów. Ze względu na głębokość rany dzielimy na: Rany otarte i zadrapania - polegają na uszkodzeniu naskórka i powierzchownych warstw skóry. Są mało krwawiące, ale zwykle bolesne ze względu na uszkodzenia zakończeń nerwowych znajdujących się w skórze. Rany powierzchowne - nieprzekraczające warstwy tkanki podskórnej. Rany głębokie - przekraczające warstwę tkanki podskórnej, uszkodzenia mogą dotyczyć powięzi, mięśni i innych tkanek. Rany powikłane, drążące – drążące do jam ciała z uszkodzeniem narządów wewnętrznych.
Klasyfikacja_ran

Jak należy przygotować się do pobrania krwi? Czy można wziąć leki przed pobraniem krwi? Czy trzeba być na czczo i co to oznacza? A zatem co wolno robić, a czego nie? Przygotowanie do badań laboratoryjnych ma podstawowe znaczenie dla uzyskania wiarygodnego wyniku, który powinien odzwierciedlać aktualny stan zdrowia, dlatego należy przestrzegać kilku podstawowych zasad.
Przygotowanie pacjenta do pobrania krwi

Centrala

2nd Floor 19 Margaret Street, Londyn W1W 8RR, Wielka Brytania

Tel: +44 207 617 75 23
Fax: +44 207 691 76 60

E-mail: contact_uk@beryl-med.com

Facebook: Facebook

Instagram: Instagram

Centrum Obsługi Klienta

Chelsea House, Chelsea Street, Nottingham, Nottinghamshire, NG7 7HP, Wielka Brytania

Tel: +48 22 780 06 37

Tel/Fax: +44 115 847 34 43

E-mail: contact_uk@beryl-med.com