Wyłączny dystrybutor wyrobów medycznych Grena i Serres w Polsce.

Bakteria Helicobacter pylori została odkryta w błonie śluzowej żołądka stosunkowo niedawno – w 1982 r. Jej nazwa (łac. helix – spirala) pochodzi od jej spiralnego kształtu, który prawdopodobnie pomaga jej w przenikaniu w głąb błony śluzowej ukł. pokarmowego. Naukowcy szacują, że aż 50% ludności jest zakażonych tą bakterią.
helicobacter

Zakażenia miejsca operowanego (ZMO) należą do jednych z najczęstszych i najpoważniejszych powikłań współczesnej chirurgii, przedłużają czas hospitalizacji i podnoszą koszty leczenia. ZMO może wystąpić zarówno podczas hospitalizacji, jak i po wypisie ze szpitala w przeciągu 30 lub 90 dni od operacji, w zależności od wykonywanego zabiegu. ZMO jest drugim co do częstości występowania zakażeniem na oddziałach zabiegowych (po zakażeniach układu moczowego).
Zakażenia miejsca operowanego

Wykorzystanie NWPT (Negative Pressure Wound Therapy) czyli podciśnienia w leczeniu ran to jedna z najskuteczniejszych metod i stanowi znaczący przełom w gojeniu głębokich ran przewlekłych. Na czym polega terapia podciśnieniowa, jakie efekty przynosi i kiedy najlepiej ją zastosować?
Terapia podciśnieniowa

Odwiecznym problemem w chirurgii jest utrzymanie hemostazy. Prawidłowe, pewne i skuteczne zaopatrzenie krwawienia jest jednym z najważniejszych aspektów podczas zabiegów operacyjnych. Klipsy polimerowe z zamkiem zatrzaskowym odkąd się pojawiły w 1999 roku, bardzo szybko stały się najczęściej używanym narzędziem do zamykania małych i średnich naczyń.
Zalety klipsów polimerowych

Podziału i klasyfikacji ran jest bardzo wiele. Aby jednak je usystematyzować przyjęto kilka kryteriów. Ze względu na głębokość rany dzielimy na: Rany otarte i zadrapania - polegają na uszkodzeniu naskórka i powierzchownych warstw skóry. Są mało krwawiące, ale zwykle bolesne ze względu na uszkodzenia zakończeń nerwowych znajdujących się w skórze. Rany powierzchowne - nieprzekraczające warstwy tkanki podskórnej. Rany głębokie - przekraczające warstwę tkanki podskórnej, uszkodzenia mogą dotyczyć powięzi, mięśni i innych tkanek. Rany powikłane, drążące – drążące do jam ciała z uszkodzeniem narządów wewnętrznych.
Klasyfikacja_ran

Centrala

ul. Rtm. Witolda Pileckiego 59/151,

02-781 Warszawa

Tel: +48 22 780 06 17
Fax: +44 207 691 76 60

E-mail: contact_uk@beryl-med.com

Facebook: Facebook

Instagram: Instagram

Centrum Obsługi Klienta

ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów

Tel: +48 22 780 06 37

Tel/Fax: +44 115 970 48 00

E-mail: contact_uk@beryl-med.com