Wyłączny dystrybutor wyrobów medycznych Grena i Serres w Polsce.

Regiony handlowe

Warmińsko-Mazurskie

POWIATY: EŁCKI | GIŻYCKI | GOŁDAPSKI | KĘTRZYŃSKI | MRĄGOWSKI | NIDZICKI | OLECKI | OLSZTYŃSKI | PISKI | SZCZYCIEŃSKI | WĘGORZEWSKI

ADAM KARWOWSKI

Regionalny Przedstawiciel Handlowy

E-mail: a.karwowski@beryl-med.com

Telefon/Fax: (22) 789 36 61

Telefon komórkowy: 505-130-540


POWIATY:BARTOSZYCKI | BRANIEWSKI | ELBLĄG | ELBLĄSKI | LIDZBARSKI | OLSZTYN | OSTRÓDZKI

DARIUSZ KOWALCZYK

Regionalny Przedstawiciel Handlowy

E-mail: d.kowalczyk@beryl-med.com

Telefon komórkowy: 502-064-333


POWIATY: DZIAŁDOWSKI | IŁAWSKI | NOWOMIEJSKI

DARIUSZ ROSA

Regionalny Przedstawiciel Handlowy

E-mail: d.rosa@beryl-med.com

Telefon/Fax: (22) 789 36 61

Telefon komórkowy: 502-474-711

Centrala

1st Floor 26 Fouberts Place, Londyn W1F 7PP, Wielka Brytania

Tel: +44 207 617 75 23
Fax: +44 207 691 76 60

E-mail: contact@beryl-med.com

Centrum Obsługi Klienta

Chelsea House, Chelsea Street, Nottingham, Nottinghamshire, NG7 7HP, Wielka Brytania

Tel: +48 22 780 06 37

Tel/Fax: +44 115 847 34 43

E-mail: contact@beryl-med.com