Wyłączny dystrybutor wyrobów medycznych Grena i Serres w Polsce.

Klauzula informacyjna

Naszym priorytetem jest ochrona bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych. W tym celu, przedstawiamy Pani/Panu kluczowe informacje o Pani/Pana danych osobowych

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Beryl Med Limited, z siedzibą w 2nd Floor 19 Margaret Street, Londyn W1F PP, Wielka Brytania.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

W sprawie ochrony danych osobowy w firmie Beryl Med Limited zapraszamy do kontaktu pisemnego pod adresem firmy 2nd Floor 19 Margaret Street, Londyn W1F PP, Wielka Brytania, adres e-mail: dp@beryl-med.com

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest możliwość skontaktowania się z Panią/Panem w celu przesłania Pani/Panu informacji o ofercie handlowej bądź jakiejkolwiek innej informacji, o podanie której Pani/Pan się do nas zwróci. Powołując się na prawnie uzasadniony interes, informujemy o zbieraniu danych statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.beryl-med.com jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim Pani/Pana zgoda została udzielona, lub do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


 

Formularz kontaktowy w sprawie usunięcia lub zmiany swoich danych osobowych

Wybierz rodzaj zgłoszenia

Invalid Input
Wybierz rodzaj zgłoszenia
Please let us know your message.
E-mail
Please let us know your email address.
(*)
Invalid Input

Centrala

ul. Rtm. Witolda Pileckiego 59/151,

02-781 Warszawa

Tel: +48 22 780 06 17
Fax: +44 207 691 76 60

E-mail: contact_uk@beryl-med.com

Facebook: Facebook

Instagram: Instagram

Centrum Obsługi Klienta

ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów

Tel: +48 22 780 06 37

Tel/Fax: +44 115 970 48 00

E-mail: contact_uk@beryl-med.com