Informujemy, że będziemy obecni na 72. Posiedzeniu Klubu Kardiochirurgów Polskich, które odbędzie się w dniach 10 - 12 maja 2018 r. w Jachrance.

Informujemy, że będziemy obecni na VII Ogólnopolskim Sympozjum "Postępy w chirurgii kolorektalnej", które odbędzie się w dniach 19 - 21 kwietnia 2018 r. w Serocku.

Organizatorem wydarzenia jest Komitet Naukowy i Organizacyjny Sympozjum pod przewodnictwem Prof. Marka Szczepkowskiego.

Informujemy, że będziemy obecni na XXI zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, który odbędzie się w dniach 12 - 15 kwietnia 2018 r. w Wiśle.

Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od 29 grudnia 2017 przeprowadzamy inwentaryzację w naszym magazynie. W związku z tym wszystkie zamówienia złożone po tym terminie zostaną zrealizowane w dniu 3 stycznia 2018 r.
Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy udanego powitania Nowego Roku 2018!

BerylMed - Zyczenia Swiateczne 2017 Designed by Freepik

Informujemy, że będziemy obecni podczas VII Mazowieckich Dni Urologicznych, które odbędą się w dniach 17 - 18 listopada 2017 r. w Mszczonowie.

Organizatorem wydarzenia jest Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Sekcja Adeptów Urologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Informujemy, że byliśmy obecni podczas obchodów XV-lecia Kliniki Chirurgii Onkologicznej CM UMK Centrum Onkologii w Bydgoszczy - "Interdyscyplinarne Oblicza Chirurgii Onkologicznej", które odbyły się w dniach 27 - 28 października 2017 r. w Bydgoszczy.

Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo Termedia przy wsparciu komitetu naukowego, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski.

Informujemy, że byliśmy obecni podczas 71. posiedzenia klubu kardiochirurgów Polskich które odbyło się w Mikołajkach w dniach 29 września - 1 października 2017.

Informujemy, że byliśmy obecni podczas 68. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich, który miał miejsce w Krakowie w dniach 27 - 30 września 2017 r.

Informujemy, że byliśmy obecni podczas XXI Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, która odbyła się w Lublinie w dniach 31 maja - 2 czerwca 2017 r.

Hasłem tegorocznej konferencji było: "Nowości i trendy w pielęgniarstwie onkologicznym".