Informujemy, że będziemy obecni podczas II Podlaskiego Zjazdu Anestezjologicznego, który odbędzie się w dniach 25 - 26 lutego 2017 r. w Supraślu.

Organizacją Konferencji zajmuje się Podlaskie Centrum Szkoleń Medycznych.

Informujemy, że będziemy obecni podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, która odbędzie się w dniach 30 maja - 2 czerwca 2017 r. w Lublinie.

Organizacją Konferencji zajmuje się Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych.

Informujemy, że będziemy obecni podczas Rozszerzonej Konferencji Klubu Torakochirurgów Polskich, która odbędzie się w dniach 24 - 25 marca 2017 r. w Białowieży.

Organizacją Konferencji zajmuje się Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Informujemy, że będziemy obecni podczas VI Ogólnopolskiego Sypozjum "Postępy w chirurgii kolorektalnej", które odbędzie się w dniach 16 - 18 marca 2017 r. w Serocku.

Organizacją Konferencji zajmuje się Agora pod patronatem m.in. Polskiego Klubu Koloproktologii, Towaszystwa Chirurgów Polskich, Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Informujemy, że będziemy obecni podczas VII Konferencji Naukowej "Chirurgia 2017 - co nowego?", która odbędzie się w dniach 17 - 18 lutego 2017 r. w Łodzi.

Organizacją Konferencji Biuro VIII Konferencji „Chirurgia 2017 – Co Nowego?” przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Informujemy, że będziemy obecni podczas V Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji "Polska Chirurgia - ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju", która odbędzie się w dniach 3 - 4 lutego 2017 r. w Kazimierzu Dolnym.

Organizacją Konferencji zajmuje się Agora, a przewodniczącym jest Dr hab. med. Zbigniew Lorenc.

Informujemy, że byliśmy obecni podczas Szczecińskiego Festiwalu Torakochirurgii, który odbył się w terminie 8 - 12 grudnia 2016 r.

Informujemy, że byliśmy obecni podczas X Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca, która odbyła się w terminie 18 - 19 listopada 2016 r. w Warszawie.

X Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca odbywała się pod patronatem International Association for the Study of Lung Cancer IASLC - Międzynarodowego Stowarzyszenia do Badań nad Rakiem Płuca.