Praca

Nasza firma wciąż się rozwija! Dlatego chętnie przyjmujemy w nasze szeregi osoby chętne do pracy i pełne entuzjazmu. Jeśli chciałbyś/chciałabyś dołączyć do naszego zespołu, przyślij nam swoje CV wraz z listem motywacyjnym. Do tych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Beryl Med Ltd. moich danych osobowych do celów procesu rekrutacyjnego zgodnie
z ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883, z późn. zm.)."
"Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie."

Zgłoszenia przyjmowane są pod następującym adresem: agata@beryl-med.com.

Informujemy, że kandydatury osób, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie ich danych osobowych do celów przeprowadzenia procesu rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Beryl Med Ltd. zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami oraz informuje, iż nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

W procesie rekrutacji Beryl Med Ltd. nie dyskryminuje kandydatów, bezpośrednio lub pośrednio, ze względu na płeć, orientację seksualną, transseksualizm, rasę, pochodzenie etniczne, religię, przekonania religijne, niepełnosprawność, stan cywilny, wyznanie, narodowość, pochodzenie narodowe, kolor skóry, wiek lub jakąkolwiek inną kategorię informacji objętą ochroną prawną.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty pracy lub obietnicy zatrudnienia w związku z jakimkolwiek stanowiskiem zamieszczonym lub opisywanym na stronie internetowej. Beryl Med Ltd. ma wyłączne prawo dowolnie usuwać lub zmieniać w każdym zakresie informacje lub dane dotyczące procesu rekrutacji.