Defibrylator automatyczny - Saver One-P

Saver One P
SKUTECZNE UDERZENIE W RYTMY DEFIBRYLACYJNE SERCA

Saver One P to wytrzymały, lekki oraz niewielkich rozmiarów defibrylator manualny, działający również jako AED, który umożliwia monitorowanie EKG u pacjenta, oraz wyświetla najistotniejsze informacje o prowadzonej akcji ratunkowej na bardzo dużym, interaktywnym kolorowym wyświetlaczu (12 x 8 cm).
Saver One może pracować jako AED, usprawniając prowadzenie RKO w pierwszej pomocy, jednak z łatwością może zostać przełączony w tryb manualny, celem usprawnienia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych w ratownictwie medycznym. Defibrylator pozwala na szybką ocenę rytmu serca, a także defibrylację i kardiowersję pod kontrolą operatora. Monitorowanie EKG możliwe jest przez elektrody do defibrylacji lub przez standardowe elektrody EKG (dodatkowy kabel EKG).

Aby spełnić oczekiwania profesjonalnych ratowników podczas wykonywania medycznych czynności ratunkowych, Saver One został zaprojektowany w sposób, umożliwiający szybką oraz efektywną defibrylację i kardiowersję w każdych warunkach. Urządzenie zawiera oprogramowanie umożliwiające intuicyjną i pewną kontrolę nad defibrylatorem.

1Duży graficzny interfejs łączący instrukcje graficzne z głosowymi, co znacznie wspomaga działania ratunkowe.

2Kolorowy wyświetlacz 5,7 cala – najbardziej szczegółowy i wszechstronny wyświetlacz AED na rynku. Dostarcza ratownikom cenne informacje tekstowe i graficzne w połączeniu z powiadomieniami głosowymi.

Na wyświetlaczu pojawiają się informacje o:

 • Aktualnie używanym protokole (dorośli/pediatryczny);
 • Trybie pracy AED (AED, manualnym lub monitorowania EKG);
 • Liczbie przeprowadzonych defibrylacji;
 • Czasie trwania resuscytacji od włączenia urządzenia;
 • Częstotliwości pracy serca;
 • Oporności klatki piersiowej;
 • Krzywej EKG;
 • Statusie „dotykać/nie dotykać pacjenta”;
 • Ładowaniu energii do defibrylacji (pasek ładowania);
 • Poziomie energii kolejnej defibrylacji;
 • Prowadzeniu resuscytacji wraz z metronomem (grafiki);
 • Liczbie przeprowadzonych cykli resuscytacji;
 • W trybie kardiowersji pojawiają się znaczniki załamków R;
 • Poza tym wyświetla informacje o naładowaniu baterii oraz pozostałej pamięci nagrywania zdarzeń, o włączeniu lub wyłączeniu mikrofonu oraz o aktualnej dacie i godzinie.

3Pewność działania dzięki codziennym auto testom.

4 Niewielka ale solidna konstrukcja z baterią o wydłużonej żywotności zapewniają mobilność urządzenia w każdych warunkach.

5Liczne możliwości zapisywania i transferu danych z urządzenia dzięki pamięci wewnętrznej, dodatkowej karcie pamięci, USB oraz portowi IrDA, z możliwością podłączenia drukarki.

6Technologia dwufazowa do maksymalnej energii wyładowania 360J.

7Bezobsługowa gotowość do pracy:
Automatycznie przeprowadzane auto testy – codzienne, comiesięczne oraz co pół roku rozszerzony auto test wszystkich głównych komponentów, takich jak: bateria, elektronika, energie ładowania i rozładowanie, kalibracja wstrząsów oraz EKG. Codzienne auto testy zapisywane są w urządzeniu jako pliki tekstowe (plik AED1LOG), łatwo dostępny z każdego komputera. Defibrylator przeprowadza auto test po każdym włożeniu baterii do urządzenia, tak samo jak po każdorazowym jego włączeniu.

8Menu urządzenia:
6 przycisków zapewniających dostęp do obsługi manualnej, umożliwiających:

 • Defibrylację manualną lub w trybie AED;
 • Kardiowersję;
 • Wybór energii defibrylacji;
 • Ładowanie/Rozładowanie;

9Mini wyświetlacz pokazuje informacje o gotowości urządzenia do pracy oraz o poziomie naładowania baterii.

10Wsparcie czynności resuscytacyjnych: Powiadomienia głosowe oraz tekstowe wspomagają użytkownika w trakcie czynności resuscytacyjnych. Wbudowany metronom wspomaga zachowanie prawidłowej częstotliwości uciśnięć klatki piersiowej oraz cykli resuscytacji.

11Podłączenie elektrod pediatrycznych powoduje zmianę protokołu defibrylacji na pediatryczny (energie po 50J) oraz zmienia ustawienia cykli resuscytacyjnych z 30:2 na 15:2.

Wyposażenie pakietów:

Dwie wersje wyposażenia:
Wersja z baterią:
a) Bateria jednorazowa;
b) Elektrody dla dorosłych;
c) Walizka transportowa.

Wersja z akumulatorem:
a) Akumulator;
b) Stacja ładująca;
c) Elektrody dla dorosłych;
d) Walizka transportowa.

Wersja PRINT:
a) Bateria jednorazowa;
b) Elektrody dla dorosłych;
c) Walizka transportowa;
d) Drukarka.

Wersja PRINT z akumulatorem:
a) Akumulator;
b) Stacja Ładująca;
c) Elektrody dla dorosłych;
d) Walizka transportowa;
e) Drukarka.

Dane techniczne

Defibrylator

Wersje:
a) Półautomatyczna (defibrylacja poprzez wciśnięcie przycisku defibrylacji przez operatora);
b) Monitor EKG.
c) Manualna defibrylacja asynchroniczna lub synchroniczna (kardiowersja)

Energia wyładowania:
a) Zgodna z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Serca (AHA);
b) Maksymalna energia wyładowania 200J lub 360J;
c) Protokół energii defibrylacji: rosnący;
d) Dostępne energie defibrylacji do 50J do 360J.

Kształt fali defibrylacji:
a) Dwufazowa ścięta wykładniczo (BTE), dopasowująca się do oporności klatki piersiowej pacjenta;

Protokoły energii:
a) Możliwość manualnego ustawienia energii defibrylacji u dorosłych rosnąco do 200J lub do 360J;
b) Pediatryczny: 50J; 50J; 50J.
c) Energia jest wyświetlana na wyświetlaczu zarówno w trybie manualnym, jak również w trybie AED.

Obsługa manualna:
a) Ustawiana przez użytkownika w zakresie 50J – 200J lub 50J – 360J;
b) W trybie kardiowersji (defibrylacja synchroniczna) wyładowanie następuje w synchronizacji z załamkami R w EKG;

Czas ładowania:
a) Poniżej 9 sekund;

Czas analizy rytmu serca:
a) Od 4 sekund;
b) Zgodnie z normą EN 60601.

Zakres oporności klatki piersiowej:
a) Od 20 do 200 Ω

Czułość (zalecenie defibrylacji):
a) Zgodnie z normą EN 60602-2-4 (AHDB, MITDB), 97%

Specyficzność (rozpoznanie rytmu):
a) Zgodnie z normą EN 60602-2-4 (AHDB, MITDB), 99%

Diody alarmowe i informacyjne:
a) Alarm złego przylegania elektrod;
b) Alarm „Nie dotykać pacjenta”;
c) Informacja o rodzaju podłączonych elektrod (Dorośli/Dzieci);
d) Informacja o możliwości bezpiecznego dotykania pacjenta.

Wskaźniki:
a) Wskaźnik gotowości do użycia (LED)
b) Wskaźnik LED informujący o poziomie naładowania baterii;
c) Komunikaty dźwiękowe oraz wyświetlane na wyświetlaczu LED alarmy serwisowe;

Aktualizacje urządzenia:
a) Urządzenie aktualizowane dzięki podłączeniu USB

Monitorowanie EKG

Monitorowanie EKG możliwe poprzez:
a) Standardowe elektrody do defibrylacji;
b) Dodatkowy kabel do EKG (2 odprowadzenia) – SAV-C0017;

Wielkość krzywej EKG:
a) Automatyczne wzmocnienie kontrolowane przez wyświetlacz.

Zakres tętna:
a) 30 – 300/min.

Prędkość przesuwu papieru w drukarce:
a) 25 mm/s.


KARDIOWERSJA/DEFIBRYLACJA:

Defibrylacja asynchroniczna i synchroniczna:
a) możliwość manualnego ustawienia energii od 50J do 360J.
b) Przyciski wyboru energii, ładowania i rozładowania

Wyświetlacz LED

Wyświetlacz LED:
a) 5,7 cala;
b) Kolorowy;

Wyświetlane informacje:
a) Tryb dorośli/pediatryczny;
b) Tryby działania: AED, Manualny, Monitor EKG;
c) Komunikaty głosowe;
d) Grafiki – asystent RKO;
e) Data/godzina;
f) Czas od włączenia urządzenia;
g) Energia defibrylacji;
h) Status ładowania energii defibrylacji;
i) Liczba dotychczasowych wyładowań;
j) Wskaźnik „Nie dotykaj/dotykaj poszkodowanego”;
k) Krzywa EKG;
l) Zaznaczenie załamków R do kardiowersji;
m) Oporowość klatki piersiowej;
n) Tętno/rozpoznanie QRS;
o) Status baterii, karty pamięci itp.

Bateria/Akumulator

Typ:
a) Jednorazowa Li-SOCI₂


Wytrzymałość:
a) 300 defibrylacji energią 200J;
b) 200 defibrylacji energią 360J;
c) 35 godzin monitorowania EKG;

Żywotność:
a) 8 lat
b) 5 lat od instalacji w urządzeniu;
c) Na żywotność nie mają wpływu codzienne autotesty oraz test główny urządzenia po pierwszym włożeniu baterii.

Typ:
a) Akumulator Li-Ion


Czas ładowania:
a) 2,5 godziny w oryginalnej stacji ładującej.

Wytrzymałość:
a) 200 defibrylacji energią 200J;
b) 110 defibrylacji energią 360J;
c) 14 godzin monitorowania EKG;

Żywotność:
a) 2,5 roku od instalacji w urządzeniu lub 300 cykli ładowania;

Elektrody

Typ:
a) Jednorazowe, nażelowane, samoprzylepne;

Elektrody dla dorosłych:
a) Wstępnie podłączone, powierzchnia przylegania 81 cm2;

Elektrody pediatryczne:
a) Dla dzieci < 25 kg;
b) Powierzchnia przylegania 31 cm2;

Długość przewodów:
a) 120 cm

Żywotność elektrod:
a) 30 miesięcy

Zapis zdarzeń

Pamięć wewnętrzna:
a) 128 MB;

Pojemność pamięci:
a) 6 godzin nagrywania audio, EKG i zdarzeń;

Pamięć opcjonalna:
a) Wymienna karta pamięci SD
b) Karta 2 GB nagrywa do 100 godzin zdarzeń;

Zapis danych:
a) Plik „AED1LOG” dla przeprowadzonych autotestów;
b) Plik „AEDFILES” dla kompletnego nagrania zdarzenia.

Wymiary

Rozmiar:
a) 26,5x21,5x7,5 cm

Waga:
a) 2,3 kg z baterią;
b) 2,45 kg z akumulatorem

Właściwości fizyczne

Zakres temperatur:
a) Temperatura działania: od 0 do 55 stopni Celsjusza;
b) Temperatura przechowywania/transportowania: od -35 do 60 stopni Celsjusza (bez baterii)

Wilgotność:
a) Od 0% do 95% wilgotności powietrza;

Odporność:
a) IEC 60529, Klasa IP54; (upadki, ochrona przed drobnymi cząsteczkami)

Test odporności:
a) IEC/EN 60601-1 klauzula 21;
b) Przetestowany na upadek z 1 metra, uderzania z dużą siłą, tolerancję ruchu itp.

Ochrona elektrostatyczna:
a) EN 61000-4-2

Kompatybilność elektromagnetyczna:
a) EN 60601-1-2 (Emisja, odporność)

Ochrona elektryczna:
a) Norma EN 60601-1 klasa 1 typ BF/CF

Klasa urządzenia (Dyrektywa EC):
a) IIb