Defibrylator automatyczny - Saver One-D

Saver One D
SKUTECZNE UDERZENIE W RYTMY DEFIBRYLACYJNE SERCA

Saver One to wytrzymały, lekki oraz niewielkich rozmiarów AED, który umożliwia monitorowanie EKG oraz wyświetla najistotniejsze informacje o prowadzonej akcji ratunkowej na bardzo dużym interaktywnym kolorowym wyświetlaczu (12 x 8 cm). Saver One może pracować w trybie monitorowania EKG (ocena rytmu serca) poprzez elektrody do defibrylacji lub poprzez standardowe elektrody EKG (dodatkowy kabel EKG).

1AED spełnia zalecenia wytycznych resuscytacji AHA/ERC 2015.

2Po przełączeniu na elektrody pediatryczne, Saver One D sam przełącza się w tryb pediatryczny i pozwala na prowadzenie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub pediatrycznych zaawansowanych czynności resuscytacyjnych zgodnie z algorytmem 15:2. Jest to jeden z najbardziej zgodnych z wytycznymi resuscytacji u dzieci AED na polskim rynku.

3Duży graficzny interfejs łączący instrukcje graficzne z głosowymi, co znacznie wspomaga działania ratunkowe.

4Kolorowy wyświetlacz 5,7 cala – najbardziej szczegółowy i wszechstronny wyświetlacz AED na rynku. Dostarcza ratownikom cenne informacje tekstowe i graficzne w połączeniu z powiadomieniami głosowymi.

Na wyświetlaczu pojawiają się informacje o:

 • Aktualnie używanym protokole (dorośli/pediatryczny);
 • Trybie pracy AED (defibrylacyjnym lub monitorowania EKG);
 • Liczbie przeprowadzonych defibrylacji;
 • Czasie trwania resuscytacji od włączenia urządzenia;
 • Częstotliwości pracy serca;
 • Oporności klatki piersiowej;
 • Krzywej EKG;
 • Statusie „dotykać/nie dotykać pacjenta”;
 • Ładowaniu energii do defibrylacji (pasek ładowania);
 • Poziomie energii kolejnej defibrylacji;
 • Prowadzeniu resuscytacji wraz z metronomem (grafiki);
 • Liczbie przeprowadzonych cykli resuscytacji;
 • Poza tym wyświetla informacje o naładowaniu baterii oraz pozostałej pamięci nagrywania zdarzeń, o włączeniu lub wyłączeniu mikrofonu oraz o aktualnej dacie i godzinie.

5Pewność działania dzięki codziennym auto testom.

6Niewielka, ale solidna konstrukcja z baterią o wydłużonej żywotności zapewniają mobilność urządzenia w każdych warunkach.

7Liczne możliwości zapisywania i transferu danych z urządzenia dzięki pamięci wewnętrznej, dodatkowej karcie pamięci, USB oraz portowi IrDA, z możliwością podłączenia drukarki.

8 Technologia dwufazowa do maksymalnej energii wyładowania 360J.

9Bezobsługowa gotowość do pracy:
Automatycznie przeprowadzane auto testy – codzienne, comiesięczne oraz co pół roku rozszerzony auto test wszystkich głównych komponentów, takich jak: bateria, elektronika, energie ładowania i rozładowanie, kalibracja wstrząsów oraz EKG. Codzienne auto testy zapisywane są w urządzeniu jako pliki tekstowe (plik AED1LOG), łatwo dostępny z każdego komputera. AED przeprowadza auto test po każdym włożeniu baterii do urządzenia, tak samo jak po każdorazowym włączeniu AED.

10Menu urządzenia:
3 przyciski zapewniające dostęp do obsługi oprogramowania oraz zmian ustawień urządzenia:

 • data,
 • czas,
 • jasność wyświetlacza,
 • głośność dźwięku,
 • zmiana języka,
 • wydruk EKG,
 • informacje o urządzeniu oraz baterii.

11

Wsparcie czynności resuscytacyjnych

Powiadomienia głosowe oraz tekstowe wspomagają użytkownika w trakcie czynności resuscytacyjnych. Wbudowany metronom wspomaga zachowanie prawidłowej częstotliwości uciśnięć klatki piersiowej oraz cykli resuscytacji.

Podłączenie elektrod pediatrycznych powoduje zmianę protokołu defibrylacji na pediatryczny (energie po 50J) oraz zmienia ustawienia cykli resuscytacyjnych z 30:2 na 15:2.

Wyposażenie pakietów:

Dwie wersje wyposażenia:
Wersja z baterią:
a) Bateria jednorazowa;
b) Elektrody dla dorosłych;
c) Walizka transportowa.

Wersja z akumulatorem:
a) Akumulator;
b) Stacja ładująca;
c) Elektrody dla dorosłych;
d) Walizka transportowa.

Wersja PRINT:
a) Bateria jednorazowa;
b) Elektrody dla dorosłych;
c) Walizka transportowa;
d) Drukarka.

Wersja PRINT z akumulatorem:
a) Akumulator;
b) Stacja Ładująca;
c) Elektrody dla dorosłych;
d) Walizka transportowa;
e) Drukarka.

Dane techniczne

Defibrylator

Wersje:
a) Półautomatyczna (defibrylacja poprzez wciśnięcie przycisku defibrylacji przez operatora);
b) Monitor EKG.

Energia wyładowania:
a) Zgodna z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Serca (AHA);
b) Maksymalna energia wyładowania 200J lub 360J;
c) Protokół energii defibrylacji: rosnący;
d) Dostępne energie defibrylacji do 50J do 360J.

Kształt fali defibrylacji:
a) Dwufazowa ścięta wykładniczo (BTE), dopasowująca się do oporności klatki piersiowej pacjenta;

Protokoły energii:
a) Dorośli: rosnąco 150;200;200 J;
b) Pediatryczny: 50;50;50 J.

Czas ładowania:
a) Poniżej 9 sekund;

Czas analizy rytmu serca:
a) Od 4 sekund;
b) Zgodnie z normą EN 60601.

Zakres oporności klatki piersiowej:
a) Od 20 do 200 Ω

Czułość (zalecenie defibrylacji):
a) Zgodnie z normą EN 60602-2-4 (AHDB, MITDB), 97%

Specyficzność (rozpoznanie rytmu):
a) Zgodnie z normą EN 60602-2-4 (AHDB, MITDB), 99%

Przyciski:
a) ON/OFF oraz przycisk wyładowania
b) Trzy przyciski MENU;

Wskaźniki:
a) Wskaźnik gotowości do użycia (LED)
b) Wskaźnik LED informujący o poziomie naładowania baterii;
c) Komunikaty dźwiękowe oraz wyświetlane na wyświetlaczu LED alarmy serwisowe;

Aktualizacje urządzenia:
a) Urządzenie aktualizowane dzięki podłączeniu USB.

Monitorowanie EKG

Monitorowanie EKG możliwe poprzez:
a) Standardowe elektrody do defibrylacji;
b) Dodatkowy kabel do EKG (2 odprowadzenia) – SAV-C0017;

Wielkość krzywej EKG:
a) Automatyczne wzmocnienie kontrolowane przez wyświetlacz.

Zakres tętna:
a) 30 – 300/min.

Prędkość przesuwu papieru w drukarce:
a) 25 mm/s.

Wyświetlacz LED

Wyświetlacz LED:
a) 5,7 cala;
b) Kolorowy;

Wyświetlane informacje:
a) Komunikaty głosowe;
b) Aktualny tryb: dorośli/pediatryczny;
c) Tryb działania: AED/Monitor EKG;
d) Grafiki – asystent RKO;
e) Data/godzina;
f) Czas od włączenia urządzenia;
g) Energia defibrylacji;
h) Status ładowania energii defibrylacji;
i) Liczba dotychczasowych wyładowań;
j) Wskaźnik „Nie dotykaj/dotykaj poszkodowanego”;
k) Krzywa EKG;
l) Oporowość klatki piersiowej;
m) Wskaźnik tętna;
n) Status baterii, karty pamięci itp.

Bateria/Akumulator

Typ baterii:
a) Jednorazowa Li-SOCI₂


Wytrzymałość:
a) 250 defibrylacji energią 200J;
b) 160 defibrylacji energią 360J;
c) 24 godzin monitorowania EKG;

Żywotność:
a) 8 lat
b) 5 lat od instalacji w urządzeniu;
c) Na żywotność nie mają wpływu codzienne autotesty oraz test główny urządzenia po pierwszym włożeniu baterii.

Typ baterii:
a) Akumulator Li-Ion


Czas ładowania:
a) 2,5 godziny w oryginalnej stacji ładującej.

Wytrzymałość:
a) 200 defibrylacji energią 200J;
b) 110 defibrylacji energią 360J;
c) 14 godzin monitorowania EKG;

Żywotność:
a) 2,5 roku od instalacji w urządzeniu lub 300 cykli ładowania;

Elektrody

Typ:
a) Jednorazowe, nażelowane, samoprzylepne;:

Elektrody dla dorosłych:
a) Wstępnie podłączone, powierzchnia przylegania 81 cm2;:

Elektrody pediatryczne:
a) Dla dzieci < 25 kg;
b) Powierzchnia przylegania 31 cm2;

Długość przewodów:
a) 120 cm

Żywotność elektrod:
a) 30 miesięcy

Zapis zdarzeń

Pamięć wewnętrzna:
a) 128 MB;

Pojemność pamięci:
a) 6 godzin nagrywania audio, EKG i zdarzeń;

Pamięć opcjonalna:
a) Wymienna karta pamięci SD
b) Karta 2 GB nagrywa do 100 godzin zdarzeń;

Zapis danych:
a) Plik „AED1LOG” dla przeprowadzonych autotestów;
b) Plik „AEDFILES” dla kompletnego nagrania zdarzenia.

Wymiary

Rozmiar:
a) 26,5x21,5x7,5 cm

Waga:
a) 2,3 kg z baterią;
b) 2,45 kg z akumulatorem

Właściwości fizyczne

Zakres temperatur:
a) Temperatura działania: od 0 do 55 stopni Celsjusza;
b) Temperatura przechowywania/transportowania: od -35 do 60 stopni Celsjusza (bez baterii)

Wilgotność:
a) Od 0% do 95% wilgotności powietrza;

Odporność:
a) IEC 60529, Klasa IP54; (upadki, ochrona przed drobnymi cząsteczkami)

Test odporności:
a) IEC/EN 60601-1 klauzula 21;
b) Przetestowany na upadek z 1 metra, uderzania z dużą siłą, tolerancję ruchu itp.

Ochrona elektrostatyczna:
a) EN 61000-4-2

Kompatybilność elektromagnetyczna:
a) EN 60601-1-2 (Emisja, odporność)

Ochrona elektryczna:
a) Norma EN 60601-1 klasa 1 typ BF/CF

Klasa urządzenia (Dyrektywa EC):
a) IIb