Artykuły filtrowane wg daty: kwiecień 2018

Informujemy, że byliśmy obecni na 72. Posiedzeniu Klubu Kardiochirurgów Polskich, które miało miejsce w dniach 10 - 12 maja 2018 r. w Jachrance.

Informujemy, że byliśmy obecni na VII Ogólnopolskim Sympozjum "Postępy w chirurgii kolorektalnej", które miało miejsce w dniach 19 - 21 kwietnia 2018 r. w Serocku.

Organizatorem wydarzenia był Komitet Naukowy i Organizacyjny Sympozjum pod przewodnictwem Prof. Marka Szczepkowskiego.

Informujemy, że byliśmy obecni na XXI zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, który miał miejsce w dniach 12 - 15 kwietnia 2018 r. w Wiśle.

Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych.