Artykuły filtrowane wg daty: wrzesień 2016

Informujemy, że byliśmy obecni podczas Ogólnopolskiej Konferencji Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej, która odbyła się w pięknej, historycznej lokalizacji na Zamku Piastów Polskich w Brzegu.

Organizacją zajęło się Forum Ordynatorów.

Informujemy, że byliśmy obecni podczas XIV Konferencji Naukowej "Blok Operacyjny - Pielęgniarstwo operacyjne w Polsce", która odbyła się w dniach 20 - 21 września 2016 r. w Jeleniej Górze.

Organizacji Konferencji podjęło się ponownie Karkonoskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek.

Informujemy, że w dniach 6 - 8 października 2016 r. odbyło się 11-ego Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii w Katowicach.

Organizacją Zjazdu zajęła się firma Agora we współpracy z Polskim Klubem Koloproktologii.

Informujemy, że byliśmy obecni podczas XVII-ego Kongresu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, który odbył się w dniach 22 - 24 września 2016 r. w Poznaniu.

Organizacją Zjazdu zajęła się firma Symposion we współpracy z Polskim Towarzystwem Gastroenterologii