Artykuły filtrowane wg daty: czerwiec 2016

Informujemy, że w dniach 2 - 4 czerwca 2016 r. byliśmy obecni podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej w Starych Jabłonkach.

Organizatorem Konferencji były trzy instytucje naukowe: Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Sekcja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Sekcja Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Informujemy, że w dniach 3 - 6 czerwca byliśmy obecni na Konferencji Naukowo - Szkoleniowej Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze.

Organizatorem Konferencji było Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. przy wsparciu licznych sponsorów.

Informujemy, że w dniach 3 - 4 czerwca 2016 r. byliśmy obecni podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji: Polska Chirurgia - Ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju.

Organizacją Konferencji zajęła się Agora przy współpracy z komitetem naukowym pod przewodnictwem Dr hab. med. Zbigniewa Lorenca.

Informujemy, że w dniach 9 - 11 czerwca 2016 r. byliśmy obecni podczas VIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.

Grupa TRIP była Organizatorem logistycznym Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów. Pracami Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego kierował Prof. dr hab. med. Jacek Różański, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.