Informujemy, że byliśmy obecni podczas 68. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich, który miał miejsce w Krakowie w dniach 27 - 30 września 2017 r.

Informujemy, że byliśmy obecni podczas 71. posiedzenia klubu kardiochirurgów Polskich które odbyło się w Mikołajkach w dniach 29 września - 1 października 2017.

Informujemy, że byliśmy obecni podczas XXI Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, która odbyła się w Lublinie w dniach 31 maja - 2 czerwca 2017 r.

Hasłem tegorocznej konferencji było: "Nowości i trendy w pielęgniarstwie onkologicznym".

 Informujemy, że byliśmy obecni podczas III Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego, który odbył się w dniach 26 - 27 maja 2017 r. w Gdyni.

Informujemy, że byliśmy obecni podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej, która odbyła się w dniach 19 - 20 maja 2017 w Ossie k/Rawy Mazowieckiej.

W trakcie dwóch dni Konferencji odbyły się liczne sesje naukowe z wykładami oraz dyskusjami. 

Informujemy, że byliśmy obecni podczas XXV Sympozjum Sekcji Endourologii I ESWL, które odbyło się w dniach 7 - 8 kwietnia 2017 r. w Bydgoszczy.

Organizacją Konferencji zajęło się biuro Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Informujemy, że byliśmy obecni podczas Rozszerzonej Konferencji Klubu Torakochirurgów Polskich, która odbyła się w dniach 24 - 25 marca 2017 r. w Ossie (zmiana lokalizacji, pierwotnie Białowieża).

Organizacją Konferencji zajęła się Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Informujemy, że byliśmy obecni podczas VI Ogólnopolskiego Sypozjum "Postępy w chirurgii kolorektalnej", które odbyło się w dniach 16 - 18 marca 2017 r. w Serocku.

Organizacją Konferencji zajmowała się Agora pod patronatem m.in. Polskiego Klubu Koloproktologii, Towaszystwa Chirurgów Polskich, Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Informujemy, że byliśmy obecni podczas V Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji "Polska Chirurgia - ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju", która odbyła się w dniach 3 - 4 lutego 2017 r. w Kazimierzu Dolnym.

Organizacją Konferencji zajmuje się Agora, a przewodniczącym jest Dr hab. med. Zbigniew Lorenc.