Informujemy, że będziemy obecni podczas VII Mazowieckich Dni Urologicznych, które odbędą się w dniach 17 - 18 listopada 2017 r. w Mszczonowie.

Organizatorem wydarzenia jest Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Sekcja Adeptów Urologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Informujemy, że byliśmy obecni podczas obchodów XV-lecia Kliniki Chirurgii Onkologicznej CM UMK Centrum Onkologii w Bydgoszczy - "Interdyscyplinarne Oblicza Chirurgii Onkologicznej", które odbyły się w dniach 27 - 28 października 2017 r. w Bydgoszczy.

Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo Termedia przy wsparciu komitetu naukowego, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski.

Informujemy, że byliśmy obecni podczas 68. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich, który miał miejsce w Krakowie w dniach 27 - 30 września 2017 r.

Informujemy, że byliśmy obecni podczas 71. posiedzenia klubu kardiochirurgów Polskich które odbyło się w Mikołajkach w dniach 29 września - 1 października 2017.

Informujemy, że byliśmy obecni podczas XXI Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, która odbyła się w Lublinie w dniach 31 maja - 2 czerwca 2017 r.

Hasłem tegorocznej konferencji było: "Nowości i trendy w pielęgniarstwie onkologicznym".

 Informujemy, że byliśmy obecni podczas III Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego, który odbył się w dniach 26 - 27 maja 2017 r. w Gdyni.

Informujemy, że byliśmy obecni podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej, która odbyła się w dniach 19 - 20 maja 2017 w Ossie k/Rawy Mazowieckiej.

W trakcie dwóch dni Konferencji odbyły się liczne sesje naukowe z wykładami oraz dyskusjami. 

Informujemy, że byliśmy obecni podczas XXV Sympozjum Sekcji Endourologii I ESWL, które odbyło się w dniach 7 - 8 kwietnia 2017 r. w Bydgoszczy.

Organizacją Konferencji zajęło się biuro Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Informujemy, że byliśmy obecni podczas Rozszerzonej Konferencji Klubu Torakochirurgów Polskich, która odbyła się w dniach 24 - 25 marca 2017 r. w Ossie (zmiana lokalizacji, pierwotnie Białowieża).

Organizacją Konferencji zajęła się Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.