Informujemy, że w dniach 1 - 3 października 2018 odbył się XXV Ogólnopolski Zjazd Instrumentariuszek w Hotelu Arłamów w Bieszczadach.
Zjazd zorganizowany został przez „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej”

Informujemy, że w dniach 12 - 14 września 2018 odbyły się Uro-onkologiczne warsztaty laparoskopowe 3D w Siedlcach.
Warsztaty organizowane były przez Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach przy wsparciu organizacyjnym firmy Beryl-med.

Informujemy, że byliśmy obecni na 48. Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego, który miał miejsce w dniach 11 - 14 czerwca 2018 r. w Katowicach

Informujemy, że byliśmy obecni na Konferencji Ginekologia Onkologiczna - Kontrowersje, która miała miejsce w dniach 18 - 19 maja 2018 r. w Poznaniu.

Organizacją wydarzenia zajmowało się Wydawnictwo Termedia.

Informujemy, że byliśmy obecni na 72. Posiedzeniu Klubu Kardiochirurgów Polskich, które miało miejsce w dniach 10 - 12 maja 2018 r. w Jachrance.

Informujemy, że byliśmy obecni na VII Ogólnopolskim Sympozjum "Postępy w chirurgii kolorektalnej", które miało miejsce w dniach 19 - 21 kwietnia 2018 r. w Serocku.

Organizatorem wydarzenia był Komitet Naukowy i Organizacyjny Sympozjum pod przewodnictwem Prof. Marka Szczepkowskiego.

Informujemy, że byliśmy obecni na XXI zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, który miał miejsce w dniach 12 - 15 kwietnia 2018 r. w Wiśle.

Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych.

Informujemy, że będziemy obecni podczas VII Mazowieckich Dni Urologicznych, które odbędą się w dniach 17 - 18 listopada 2017 r. w Mszczonowie.

Organizatorem wydarzenia jest Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Sekcja Adeptów Urologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Informujemy, że byliśmy obecni podczas obchodów XV-lecia Kliniki Chirurgii Onkologicznej CM UMK Centrum Onkologii w Bydgoszczy - "Interdyscyplinarne Oblicza Chirurgii Onkologicznej", które odbyły się w dniach 27 - 28 października 2017 r. w Bydgoszczy.

Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo Termedia przy wsparciu komitetu naukowego, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski.