Informujemy, że byliśmy obecni na 48. Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego, który miał miejsce w dniach 11 - 14 czerwca 2018 r. w Katowicach

Informujemy, że byliśmy obecni na Konferencji Ginekologia Onkologiczna - Kontrowersje, która miała miejsce w dniach 18 - 19 maja 2018 r. w Poznaniu.

Organizacją wydarzenia zajmowało się Wydawnictwo Termedia.

Informujemy, że byliśmy obecni na 72. Posiedzeniu Klubu Kardiochirurgów Polskich, które miało miejsce w dniach 10 - 12 maja 2018 r. w Jachrance.

Informujemy, że byliśmy obecni na VII Ogólnopolskim Sympozjum "Postępy w chirurgii kolorektalnej", które miało miejsce w dniach 19 - 21 kwietnia 2018 r. w Serocku.

Organizatorem wydarzenia był Komitet Naukowy i Organizacyjny Sympozjum pod przewodnictwem Prof. Marka Szczepkowskiego.

Informujemy, że byliśmy obecni na XXI zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, który miał miejsce w dniach 12 - 15 kwietnia 2018 r. w Wiśle.

Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych.

Informujemy, że będziemy obecni podczas VII Mazowieckich Dni Urologicznych, które odbędą się w dniach 17 - 18 listopada 2017 r. w Mszczonowie.

Organizatorem wydarzenia jest Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Sekcja Adeptów Urologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Informujemy, że byliśmy obecni podczas obchodów XV-lecia Kliniki Chirurgii Onkologicznej CM UMK Centrum Onkologii w Bydgoszczy - "Interdyscyplinarne Oblicza Chirurgii Onkologicznej", które odbyły się w dniach 27 - 28 października 2017 r. w Bydgoszczy.

Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo Termedia przy wsparciu komitetu naukowego, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski.

Informujemy, że byliśmy obecni podczas 68. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich, który miał miejsce w Krakowie w dniach 27 - 30 września 2017 r.

Informujemy, że byliśmy obecni podczas 71. posiedzenia klubu kardiochirurgów Polskich które odbyło się w Mikołajkach w dniach 29 września - 1 października 2017.